Valná Hromada

P O Z V Á N K A

na  valnou hromadu TJ TATRAN Rakovník, z.s.,   která se bude konat ve středu 12.prosince 2018 od 17.00 hodin v sídle spolku v Rakovníku, U Hluboké studny 133.

Program:     

1. Zahájení. 

2. Schválení jednacího řádu, volba pracovního předsednictva a předsedajícího VH, volba  ověřovatele zápisu. 

3. Volba návrhové a mandátové komise. 

4. Zpráva předsedy o činnosti TJ za uplynulé období. 

5. Zpráva předsedy mandátové komise. 

6. Zpráva předsedy kontrolní komise. 

7. Zpráva o hospodaření TJ za minulé období. 

8. Návrh na změnu Stanov TJ. 

9. Diskuse. 

10. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení. 

11. Závěr. 

 

                                               Srdečně zve výbor

                                     TJ TATRAN  Rakovník, z.s.