P O Z V Á N K A

TJ TATRAN Rakovník, z.s.

U Hluboké studny 133

269 01 Rakovník

Pozvánka na valnou hromadu TJ TATRAN Rakovník, z.s., která se bude konat v sobotu 22. srpna 2020 od 13.00 hodin v prostorách Městského areálu Šamotka.

Program:

    1. Zahájení
    2. Schválení jednacího řádu, volba pracovního předsednictva a předsedajícího VH, volba ověřovatele zápisu
    3. Volba návrhové a mandátové komise
    4. Zpráva předsedy o činnosti TJ za uplynulé období
    5. Zpráva předsedy mandátové komise
    6. Zpráva předsedy kontrolní komise
    7. Zpráva o hospodaření TJ za minulé období
    8. Volba výkonného výboru TJ
    9. Volba předsedy TJ
    10. Volba kontrolní komise TJ a jejího předsedy
    11. Diskuse
    12. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
    13. Závěr

Srdečně zve výbor

TJ TATRAN Rakovník, z.s.