Současnost a historie

TJ TATRAN Rakovník, z.s.

TJ TATRAN Rakovník, z.s. byla založena v květnu 1943 původně jako AFK RAKO /Akcionářský fotbalový klub/, v roce 1953 byla přejmenována na DSO TATRAN Rakovník /Dobrovolná sportovní organizace/ a od roku 1957 na TJ TATRAN Rakovník. Do roku 2004 TJ fungovala jako „fabrická TJ“ kde v průběhu období měnila své názvy společně se změnou obchodního jména Rakovnických keramických závodů. V roce 2000 mění svůj název na TJ TATRAN RAKO Rakovník a protože od roku 2004 je již bez podpory společnosti RAKO tak v roce 2015 je do spolkového rejstříku zapsaná pod názvem TJ TATRAN Rakovník, z.s.. Z výše uvedeného vyplývá, že TJ TATRAN Rakovník, z.s. v roce 2018 si bude připomínat 75.výročí od svého založení.

TJ TATRAN Rakovník, z.s. provozuje činnost toho času ve dvou oddílech a to oddílu kopané a oddílu odbíjené. Činnost oddílů je realizována v areálu Městského stadionu Šamotka, který je ve vlastnictví Města Rakovník a TJ TATRAN Rakovník, z.s. má s Městem Rakovník uzavřenou Provozovatelskou smlouvu, jejíž součástí je dlouhodobý nájem těchto prostor Městského stadionu Šamotka pro realizaci sportovní činnosti vlastní TJ. V areálu Městského stadionu Šamotka se nacházejí celkem 3 certifikovaná fotbalová hřiště. Z toho jsou dvě hřiště s přírodním povrchem, třetí hrací plocha je s umělým povrchem 3.generace. Všechna tři hřiště jsou vybavena umělou závlahou. U hlavního fotbalového hřiště je vybudována malá krytá tribuna s kapacitou do sto lidí. Dále je zde volejbalový kurt a další zázemí. Sociální zázemí tvoří zděná budova s kabinami pro jednotlivá mužstva, trenéry, rozhodčí, malá klubová místnost, sklad, sprchy, WC apod.. Dále v areálu jsou mobilní buňky upravené na kabiny a šatny pro některá mužstva, garáže a mobilní sklady pro úschovu potřebné techniky a dále z mobilních buněk je vybudován kiosek pro možnost občerstvení nejen aktivních členů ale i návštěvníků areálu.

TJ TATRAN Rakovník, z.s. toho času řídí 5ti členný výbor, který se schází pravidelně 1x týdně, TJ má 3 člennou kontrolní a revizní komisi. V roce 2017 TJ měla celkem 208 členů z toho 119 ve věku 6-23let.

V soutěžním ročníku 2017/2018 má TJ zapojena níže uvedená mužstva:

– Fotbalová školka

– Mladší přípravka

– Starší přípravka

– Mladší žáci

– Starší žáci

– Mladší dorost

– Starší dorost

– B mužstvo

– A mužstvo

Z výše uvedeného vyplývá, že TJ má kompletní řadu věkových kategorií mládežnických mužstev s návazností na kategorii dospělých.

Fotbalová školka pod vedením licencovaného fotbalového trenéra se věnuje přípravě těch nejmenších ve věku 4-7 let. Pravidelné tréninky na hřišti a v zimních měsících v tělocvičně připravuje ty nejmenší na svůj fotbalový růst.

Mladší a starší přípravka rovněž pod vedením licencovaných fotbalových trenérů hraje okresní soutěže organizované Okresním fotbalovým svazem a zúčastňují se mnoha dalších přípravných zápasů a turnajů s mužstvy nejen Středočeského kraje.

Mladší a starší žáci hrají nejvyšší krajskou soutěž, krajský přebor. V průběhu roku srovnávají sportovní síly v přátelských zápasech a turnajích i s mimokrajskými mužstvy. Mužstva jsou vedena rovněž licencovanými fotbalovými trenéry.

Mladší a starší dorost hraje rovněž nejvyšší krajskou soutěž a to krajský přebor.dorostů. V realizačních týmech jsou opět licencovaní fotbaloví trenéři, kteří organizují a řídí činnost jednotlivých dorosteneckých mužstev.

B mužstvo dospělých hraje krajskou I.B třídu a A mužstvo dospělých hraje Fortuna-Divizi skupinu B. Tímto jednotliví mládežníci mají možnost plynulého přechodu do kategorie dospělých dle svých schopností a svého umu.