POVINNOSTI ČLENA

TJ TATRAN Rakovník, z.s.

Kromě základních a běžných povinnosti člena TJ TATRAN Rakovník, z.s. stanovených a určených Stanovami TJ, výkonný výbor stanovuje a upřesňuje termíny pro úhradu některých poplatků či odevzdávání některých dokumentů:

  • Každý člen TJ TATRAN Rakovník, z.s. má povinnost zaplatit členský příspěvek stanovený Valnou hromadou TJ nejpozději do 30.dubna daného roku. V případě příchodu nového člena v průběhu roku, je tento povinen zaplatit členský příspěvek v měsíci, ve kterém do TJ přišel. Platba se realizuje v hotovosti do pokladny TJ nebo převodem na účet TJ /č.ú. 540109349/0800, VS rodné číslo, do kolonky pro příjemce napsat své jméno a příjmení/
  • Každý aktivní člen – hráč, trenér, člen realizačního týmu, člen výboru, zdravotník, masér, hl.pořadatelé, ti kteří jsou uváděny v zápise o utkání – musí do 28.února daného roku zaplatit příspěvek FAČR, kde výše tohoto příspěvku Kč 200,- a Kč 100,- je dána reglementem FAČR. Tento příspěvek se platí buď přímo na účet FAČR a nebo prostřednictvím pokladny či účtu TJ.
  • Cestovní doklady se předkládají vedení klubu písemně či elektronicky prostřednictvím emailové adresy a to nejpozději 8. kalendářní den následujícího měsíce. Na později dodané doklady nebude již brán vedením TJ zřetel.