Info před zahájení sezony 2020/2021

Vážení kolegové, tatraňáci – trenéři, asistenti, vedoucí mužstev, členové realizačních týmů apod.

       Chci upozornit, že někteří z Vás a z vašich svěřenců nemají ještě zaplacené členské příspěvky /Kč 500,-/ a příspěvky FAČR /Kč 200,- nebo 100,-/. Toto je nutné učinit nejpozději do zahájení soutěžního ročníku tj. do 20.srpna 2020. 

     V souvislosti s členskými příspěvky a případnými cesťáky byl vydán pokyn Povinnosti člena TJ /je na nástěnkách či k dispozici v klubovně TJ/ a toto je nutné a povinné dodržovat. Nebude brán zřetel na nějaké opoždění či neplnění povinnosti člena TJ.

     Dále chci upozornit, že na základě Stanov TJ byla svolána Valná hromada TJ TATRAN Rakovník, z.s. a to na sobotu 22.8.2020 od 13.00hod. do areálu Městského stadionu Šamotka. Slušností a možná i povinností každého člena je účastnit se nejvyššího shromáždění TJ. Proto Vás žádám o seznámení, připomenutí této akce vašim svěřencům a počítám s tím, že pro Vás trenéry, členy realizačních týmů, bude Vaše účast samozřejmostí a půjdete příkladem.

     Ještě něco málo ke stávající epidemiologické situaci. Opět pouze připomínám, neboť každý z nás ví a zná pravidla chování v této době. Jen chci připomenout, a věřím že toto nenastane, že kdyby u Vás či u některých z vašich svěřenců, nebo blízkého okolí, se objevily náznaky které by mohly mít něco společného s Covid-19, oznamte toto neprodleně členům výkonného výboru, aby se mohla provést nezbytná opatření a nerozšiřovalo by se dále v kolektivu a TJ

Výkonný výbor TJ TATRAN Rakovník, z.s.